آخرین اخبار مدارس


27 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

27 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

25 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

«آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی»

مایکل گلد اسمیت

«آلبرت آینشتاین و فض

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قورباغه را ببوس

برایان تریسی، کریستینا تریسی

روانشناسی مثبت گرا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بازیافت چیست؟

مایک گلد اسمیت

کودکان و بازیافت

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پرنیان مارکویی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صادقی فرد

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنیکا صداقت

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کوه نشین

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پرنیان غلامی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا ادیب فر

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تقوایی

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آسمان شب بیدار

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا ادیب فر

مسابقه: شمشیر بازی سابر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عسکری پور

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا پاک نعمت

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آسمان شب بیدار

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا بابايي چمنداني

1383/11/30

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ستيا اسدي

1389/11/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپيده شعبان پور اصيل

1383/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني رحيمي گلوگاهي

1383/11/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هومن مرادي كوه بنه

1381/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا تاج گردون

1382/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدعلي رضا موسوي جنبه سرائي

1383/11/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

غزل قهرماني تيل

1390/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن موسي زاده حقيقي

1382/11/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

معين صفاري

1379/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهزاد محمدحسن پور گيلده

1382/11/26

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

عسل فرزادي

1387/11/30

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هستي نژادعلي

1388/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آقابزرگي

1384/11/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي حقاني زميداني

1379/11/27