آخرین اخبار مدارس


28 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

28 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

به راستی سبز باشید

جیم مک کی، جنی بونی

خطر گاز گلخانه ای

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نامه های بلوغ

استاد علی صفایی حائری

اخلاق اسلامی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه فتحی

مسابقه: مسابقات مقدماتی مسابقات جهانی رباتیک

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ترنم رضا نیای دهکاء

مسابقه: مسابقات مقدماتی المپیادجهانی رباتیک

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا فلك زاد

1378/08/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زينب اسمعيلي آهنداني

1378/08/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميد پاك نعمت

1378/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپويان دهقان صوفي

1381/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا اديب فر

1383/08/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين قربان پور

1380/08/28

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آناهيتا عموزاده

1386/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شريفي خوبده

1382/08/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان ميربلوكي ثابت

1378/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس اعتماد نيا

1381/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدابوالفضل سيدابراهيمي شيرجوپشت

1383/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي كريمي خوشحال پهمداني

1381/08/30