آخرین اخبار مدارس


24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

به راستی سبز باشید

جیم مک کی، جنی بونی

خطر گاز گلخانه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قورباغه را ببوس

برایان تریسی، کریستینا تریسی

روانشناسی مثبت گرا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

«آیزاک نیوتن و آلیس ، درخت سیب»

کیارتان پاسیک

آیزاک نیوتن و آلیس ،

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کیهان در پوست گردو

استیفن هاوکینگ

کیهان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نامه های بلوغ

استاد علی صفایی حائری

اخلاق اسلامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده مهدیزدگان

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم علیپور

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کوه نشین

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدیقه حاجی نژاد

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حيدري راد

1384/07/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا نوروز نياي شيرجوپشت

1379/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده عسل قمي

1384/07/25

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بهار اميني

1390/07/30

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پانيذ رمضانپورمقدم سياهكلي

1387/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا عليزاده

1380/07/23

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آيدا شهري زادقوي

1385/07/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروش شهيديان اكبر

1379/07/25

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

شكيبا حسين پورزريابي

1388/07/29

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سيده باران رضوي

1390/07/28