آخرین اخبار مدارس


24 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ماهک عسگری

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

زهرا اوستان

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینا امین زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

باران راز

مسابقه: مسابقه نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کشاورز

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره حسن پور

مسابقه: مفاهیم قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنیکا اصغر نژاد

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیتا پرندوش

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان خارجه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی کیمیایی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

طاهره سادات حسینی

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار شفیعی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان خارجه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا شعباني ششكل

1383/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد جمال اميدي

1379/04/28

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نيكو دانشورنيا

1384/04/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ايدا زكوه روشن دل

1381/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جلال الدين غلامحسن نياخالكي

1382/04/29

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوژا مهراب

1390/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا قربانپور مالفجاني

1383/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

باران راز

1386/04/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان جعفرنژاد

1378/04/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان خوشدل پاشاكي

1378/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دنيا پورفلاح ميكال

1388/04/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدمهدي ميري نژادرودبنه

1378/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد متشبث

1381/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا اسمعيل پورفوشازدهي

1378/04/27

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ماهك عسكري

1389/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ضياءفاضلي

1382/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ميربلوكي ثابت

1381/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

وانيا حلاج آراني

1389/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پانيذ صفابخش راستگو

1378/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد پور مهدي

1382/04/27