آخرین اخبار مدارس


06 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

13 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انچه جوانان از والدین خود می خواهند.

بیل ساندرز

خواسته های نوجوانان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: قالیبافی نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنیکا اصغر نژاد

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

کیانا قلی پور

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین پور رحیمی

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فروزان محمد نژاد

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

محدثه محبی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازیلا دادرس

مسابقه: خوانش ادبیات فارسی جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا بنیاد

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه پور مهدی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین علینژاد

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دیانت کیش

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بهار غريبي

1390/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين كسرايي

1382/03/02

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هليا خدابخشي چماچائي

1385/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا زراعت كاربين كلايه

1382/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا يوسفي دره جيري

1381/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنيكا اصغر نژاد

1382/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان رنجي

1383/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نيكخوي پهمداني

1378/03/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مطهر ميرعيسي رودبنه

1378/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل ارزاني

1379/03/05