آخرین اخبار مدارس


22 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دیانت کیش

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آریانا هادیپور

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علیزاده

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین علی نژاد

مسابقه: مسابقه آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومینا عباسی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین صفار حمیدی

مسابقه: قصه خوانی

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نازنین زهرامرتضی پور

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره حسن پور

مسابقه: مفاهیم قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه علوی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کشاورز

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

کیانا قلی پور

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كارگربيدريغ

1382/11/04

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه نظري سرشكه

1384/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا حسن زاده كوچكي

1381/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا حسين پورمقدم

1381/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا غلامعلي پوربيجاربنهء

1379/11/03

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه رمضاني انارستاني

1383/11/07

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ساينا هدايتي

1386/11/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حافظ صيادي فر

1379/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا هادي پور

1378/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد راسخي

1378/11/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هنگامه بهزادقويم پرور

1383/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد راسخي

1378/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه داودزاده

1381/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه حدادي

1382/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهنام داورپناه لاله دشتي

1381/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان اسمعيل دوست رودبنه

1378/11/06