آخرین اخبار مدارس


04 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آریانا هادیپور

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فروزان محمد نژاد

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کشاورز

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: قالیبافی نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینا امین زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازیلا دادرس

مسابقه: خوانش ادبیات فارسی جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آبادی

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

کیانا قلی پور

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسعود ميرزائي كتشالي

1378/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره فلاحي

1377/12/08

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

حليا دوستدار

1383/12/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سپهر كاظم پورلياسي

1378/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا پرندوش

1381/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانيدا زارع دلاور

1381/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا مهديانفر

1382/12/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هليا عاشوري

1388/12/03

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

زهرا پوراميري

1389/12/05