آخرین اخبار مدارس


22 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

منابع انرژی

کریس آکسلید/کیت بدفورد/راب بود

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامتی

شیوه های درمان طبیعی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آبادی

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کشاورز

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه پور مهدی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

طاهره سادات حسینی

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار شفیعی

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زینب بوته کار

مسابقه: صحیفیه سجادیه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آریانا هادیپور

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومینا عباسی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین صفار حمیدی

مسابقه: قصه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمین سمیع

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره حسن پور

مسابقه: مفاهیم قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كارگربيدريغ

1382/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا غلامعلي پوربيجاربنهء

1379/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا حسن زاده كوچكي

1381/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد راسخي

1378/11/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هنگامه بهزادقويم پرور

1383/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شكيبا هادي پور

1378/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا حسين پورمقدم

1381/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه حدادي

1382/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد راسخي

1378/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حافظ صيادي فر

1379/11/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ساينا هدايتي

1386/11/06

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه رمضاني انارستاني

1383/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان اسمعيل دوست رودبنه

1378/11/06

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه نظري سرشكه

1384/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهنام داورپناه لاله دشتي

1381/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه داودزاده

1381/11/01