آخرین اخبار مدارس


06 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

13 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومینا عباسی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارینا امین زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا شفیعی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار شفیعی

مسابقه: جشنواره خوارزمی زبان خارجه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه علوی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علیزاده

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمین سمیع

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین پور رحیمی

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زینب بوته کار

مسابقه: صحیفیه سجادیه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا بنیاد

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هليا خدابخشي چماچائي

1385/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا يوسفي دره جيري

1381/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين كسرايي

1382/03/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نيكخوي پهمداني

1378/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنيكا اصغر نژاد

1382/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا زراعت كاربين كلايه

1382/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان رنجي

1383/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مطهر ميرعيسي رودبنه

1378/03/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بهار غريبي

1390/03/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل ارزاني

1379/03/05