آخرین اخبار مدارس


03 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

04 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین پور رحیمی

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علیزاده

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا بنیاد

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه پور مهدی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین رفیعی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: قالیبافی نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آبادی

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه درستی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده فاطمه ضیاء الحسام

مسابقه: قالیبافی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد يوسفي فتيده

1380/08/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي محمدعلي پوركوشالي

1380/08/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آوا تاجيك

1385/08/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان مهندس صنايع

1380/08/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر یكتامرد

1377/08/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين رفيعي مالفجاني

1378/08/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدناصر عباس نياءزارع

1378/08/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هديه حسين نياي فشوپشته

1377/08/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفي غلامي كليدسر

1380/08/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير صبح صادق پسند

1377/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نيما مرزبان كيسمي

1380/08/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا اسدي رحماني

1380/08/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين وكيلي

1380/08/03