آخرین اخبار مدارس


24 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دانستنی های علمی برای کودکان

سوزان مردیت

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انچه جوانان از والدین خود می خواهند.

بیل ساندرز

خواسته های نوجوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنیکا اصغر نژاد

مسابقه: تصویر سازی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کشاورز

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آبادی

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نازنین زهرامرتضی پور

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دیانت کیش

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمین سمیع

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه درستی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره نوحی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

کیانا قلی پور

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده فاطمه ضیاء الحسام

مسابقه: قالیبافی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه ابراهیم پور

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرزاد متشبث

1381/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جلال الدين غلامحسن نياخالكي

1382/04/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

برديا فرح پور

1383/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دنيا پورفلاح ميكال

1388/04/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشيد پور مهدي

1382/04/27

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نيكو دانشورنيا

1384/04/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا ضياءفاضلي

1382/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

باران راز

1386/04/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان جعفرنژاد

1378/04/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد جمال اميدي

1379/04/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدمهدي ميري نژادرودبنه

1378/04/31

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ماهك عسكري

1389/04/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا اسمعيل پورفوشازدهي

1378/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ماهان خوشدل پاشاكي

1378/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ميربلوكي ثابت

1381/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا شعباني ششكل

1383/04/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ايدا زكوه روشن دل

1381/04/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا قربانپور مالفجاني

1383/04/24

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

وانيا حلاج آراني

1389/04/23

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوژا مهراب

1390/04/30