آخرین اخبار مدارس


29 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

29 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

27 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

20 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

منابع انرژی

کریس آکسلید/کیت بدفورد/راب بود

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

«آیزاک نیوتن و آلیس ، درخت سیب»

کیارتان پاسیک

آیزاک نیوتن و آلیس ،

دبیرستان دوره اول دخترانه

آموزش روخوانی قرآن

محمد رضا شفیعی مومن

آموزش قرآن

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

به راستی سبز باشید

جیم مک کی، جنی بونی

خطر گاز گلخانه ای

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هستی رضایی ندیمی

مسابقه: خاطره نویسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستاره نوحی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آلاء قیدی

مسابقه: حافظ خوانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

کیانا ادیب فر

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمد حسین اسماعیل پور

مسابقه: شورای دانش آموزی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

پیمانه جاماسبی

مسابقه: پژوهش

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

دینا اسماعیل زاده

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

پانیذ قربانپور

مسابقه: مسابقه شطرنج شهرستان لاهیجان

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نرجس خندان

مسابقه: مسابقه نقاشی چلچراغ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کارن جمال امیدی

مسابقه: جشنواره فیلم گرجستان

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مدرسه سبز سما لاهیجان

مسابقه: ارزیابی عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

نیلگون میر حسینی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه

مهديه علي زاده

1390/12/04

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هليا جوادي خميراني

1391/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مانيدا زارع دل آور

1381/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه

حليا دوستدار

1383/12/07

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

آدرينا سحري

1392/12/04

پیش دبستانی و دبستان دخترانه

هليا عاشوري

1388/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه

زينب اكبري دستك

1383/12/05