آخرین اخبار مدارس


28 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

28 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مبانی داستان کوتاه

مصطفی مستور

داستان نویسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

عصر دایناسورها

جکی بیلی، ماتیو لیلی

دایناسورها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

منابع انرژی

کریس آکسلید/کیت بدفورد/راب بود

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ترنم رضا نیای دهکاء

مسابقه: مسابقات مقدماتی المپیادجهانی رباتیک

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه فتحی

مسابقه: مسابقات مقدماتی مسابقات جهانی رباتیک

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شريفي خوبده

1382/08/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان ميربلوكي ثابت

1378/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي كريمي خوشحال پهمداني

1381/08/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميد پاك نعمت

1378/08/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس اعتماد نيا

1381/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدابوالفضل سيدابراهيمي شيرجوپشت

1383/08/23

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آناهيتا عموزاده

1386/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا اديب فر

1383/08/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين قربان پور

1380/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا فلك زاد

1378/08/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرپويان دهقان صوفي

1381/08/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زينب اسمعيلي آهنداني

1378/08/25