آخرین اخبار مدارس


20 تیرپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 تیرپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

29 تیرپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

13 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سامان میرزا آقاپور

مسابقه: تفسیر و مفاهیم

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسین شعبانیان

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

سیده آتنا قدیمی ذاکر

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

یاسمین نژاد قنبر

مسابقه: تئاتردانش اموزی شهرستان

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه رمضانی

مسابقه: تئاتردانش اموزی شهرستان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسان نوروز حقی

مسابقه: گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد محمدی

مسابقه: گروه سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

میلاد نیکخوی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه درستی

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا نظری

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهر شفیعی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر علی معصومی

مسابقه: هنرهای نمایشی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده ارا اميرمظفري ثابت

1378/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فاطمه هاشمي پور

1382/05/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شايان شمس احسان

1377/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پناه پارسا

1380/05/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فرنوش دوستدارصنايع

1389/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الميرا محمودي

1381/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز رضائي نژاد

1380/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده فاطمه اسدي كوچكي

1381/05/06

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پريا ابراهيمي سوخته كوهي

1387/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مطهره فتحي

1380/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین شرافتمند

1380/05/06