پرتال مدارس سما واحد لاهیجان


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما لاهیجان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانشکده سما لاهیجان

دانشکده سما سیاهکل

حوزه معاونت لاهیجان

حوزه معاونت