آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آهوي باوفا

عزيزالله اميرشقاقي

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامتی

شیوه های درمان طبیعی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بچه های جهان

محمود کیانوش

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیب هایی سر راه

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انچه جوانان از والدین خود می خواهند.

بیل ساندرز

خواسته های نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد محمد علیپور

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا دلداده

مسابقه: موسیقی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آباددی

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زینب بوته کار

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرستو اله وردی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم عابدینی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد هادی پور

مسابقه: گروه تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد محمدی

مسابقه: گروه سرود

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

کیانا کیامنش

مسابقه: آزمون علمی بسیج منطقه ای

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا جعفر پناه

مسابقه: گروه سرود

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الینا خوش رفتار

مسابقه: آزمون کتبی 1 مرآت

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نیکو دانشورنیا

مسابقه: پنجمین دوره پروژه های علمی دانش آموزان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا يوسفي دره جيري

1381/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا زراعت كاربين كلايه

1382/03/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين شعبانيان اطاقوري

1379/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامتين كسرايي

1382/03/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرمين قديمعلي نژاد

1379/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد جمشیدی مالده

1380/03/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا نيكخوي پهمداني

1378/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرنيكا اصغر نژاد

1382/03/07