آخرین اخبار مدارس


04 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمنپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بوی برف

شهلا شهابیان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انچه جوانان از والدین خود می خواهند.

بیل ساندرز

خواسته های نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین پور رحیمی

مسابقه: مطالعه وتحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه پور مهدی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین رفیعی

مسابقه: لیگ علمی پایا

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

طاهره سادات حسینی

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه سلیم آبادی

مسابقه: مسابقه فرهنگی و پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمین سمیع

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین علینژاد

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فروزان محمد نژاد

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار شفیعی

مسابقه: نقاشی رنگ روغن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فروزان محمد نژاد

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه علوی

مسابقه: کاریکاتور

رتبه: دوم

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

رومینا عباسی

مسابقه: مسابقه تکواندو

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

منیره خدمتگزار

زیست فناوری و سلامت

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مسعود ميرزائي كتشالي

1378/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مانيدا زارع دلاور

1381/12/08

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

زهرا پوراميري

1389/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سپهر كاظم پورلياسي

1378/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطهره فلاحي

1377/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا پرندوش

1381/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا مهديانفر

1382/12/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هليا عاشوري

1388/12/03

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

حليا دوستدار

1383/12/07