آخرین اخبار مدارس


7 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

22 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

22 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

22 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

22 آبانپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کیهان در پوست گردو

استیفن هاوکینگ

کیهان

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

بازیافت چیست؟

مایک گلد اسمیت

کودکان و بازیافت

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

«آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی»

مایکل گلد اسمیت

«آلبرت آینشتاین و فض

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

... و آنکه دیرتر آمد

الهه بهشتی

ملاقات با امام زمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامتی

شیوه های درمان طبیعی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چربي خون؛ كلسترول خوب،‌ كلسترول بد

دكتر عليرضا منجمي

پزشکی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده مهدیزدگان

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدیقه حاجی نژاد

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کوه نشین

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پرنیان مارکویی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هستی رضایی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مطهره علیجانی

مسابقه: انشانویسی(پرسش مهر سما)

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پرنیان غلامی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

زهرا حقگو

مسابقه: انشانویسی(پرسش مهر سما)

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آیدا شهریزاد

مسابقه: انشانویسی(پرسش مهر سما)

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مطهره علیجانی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم علیپور

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين قربان پور

1380/08/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميلاد حاجي پور

1379/08/23

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آناهيتا عموزاده

1386/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شريفي خوبده

1382/08/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا اديب فر

1383/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدابوالفضل سيدابراهيمي شيرجوپشت

1383/08/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرپويان دهقان صوفي

1381/08/29