آخرین اخبار مدارس


07 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

04 آذرپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

منابع انرژی

کریس آکسلید/کیت بدفورد/راب بود

علمی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

140بازی فکری برای بچه هاازتولدتا3سالگی

جکی سیلبرگ

سرگرمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روانشناسی نوجوانی

ابراهیم اسلانی

نوجوانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامتی

شیوه های درمان طبیعی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

قصه های قشنگ پدربزرگ

زهرا طوفان

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای ورود به دوره ی راهنمایی تحصیلی

ابراهیم اصلانی

نکته های راهنمایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انچه جوانان از والدین خود می خواهند.

بیل ساندرز

خواسته های نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

100راه برای زندگی بهتر

جویس میر

روانشناسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

خرگوش خاکستری وروباه مکار

محمود میرزایی

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تاریخچه زمان

استیفن هاوکینگ

کتاب کیهان‌شناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

انقلاب گلوكز و قلب شما

دکتر انتونی لیدز

پزشکی

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آتنا قدیمی ذاکر

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرشاد محمدي رودپشتي

1378/09/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد فرح بخش

1379/09/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسين پور مقدم

1376/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مرتضي جوكار

1381/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدامين دانش ميركهن

1381/09/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فائزه پورمرزي ليچائي

1376/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا جهاني

1381/09/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقیه وحیدی

1376/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیما منصوری مساح

1379/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماهان امین رودپشتی

1379/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

جواد یوسفیان آستانه

1379/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش دوستدارصنایع

1379/09/08

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

فاطمه فدائي

1387/09/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا وحیدی

1376/09/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ويدا خانعلي

1381/09/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عباس رسولي مدني

1377/09/03