آخرین اخبار مدارس


30 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

29 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

29 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

29 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

25 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

23 دیپیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نماز شناسی

حسن راشدی

مساءل پیرامون نماز

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس بدن من

حسین الوندی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامتی

شیوه های درمان طبیعی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

الفبا را با شعر و موسیقی بیاموزیم

رسول نجفیان

شعر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نخستین اطلس جغرافی من(کتاب مرجع کودک ونوجوان3

علی بشر دانش

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یک شهر یک سقف

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اندیشه های نو زندگی متفاوت

جمعی از استاتید دانشگاه

مهارت های زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان

محمد مهدی عقیلی

جایگاه قرآن

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

به راستی سبز باشید

جیم مک کی، جنی بونی

خطر گاز گلخانه ای

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شعاعی از نیر اعظم

جمعی از نویسندگان

درباره پیامبر اعظم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

زندگی شهید برونسی

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نامه های بلوغ

استاد علی صفایی حائری

اخلاق اسلامی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا ادیب فر

مسابقه: شمشیر بازی سابر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگین علی نژاد

مسابقه: جشنواره خوارزمی-دست سازه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل شجیعی

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ارغوان زارع

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیسا امیر مظفری

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا ادیب فر

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آسمان شب بیدار

مسابقه: تیم بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیانا ادیب فر

مسابقه: شمشیر بازی سابر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عسکری پور

مسابقه: جشنواره کدوتنبل

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مطهره علیجانی

مسابقه: انشانویسی(پرسش مهر سما)

رتبه: رتبه برتر

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مطهره علیجانی

مسابقه: سابقه کتابخوانی(دانایی, توانایی)

رتبه: اول

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

هستی رضایی

مسابقه: جشنواره نقاشی قصص و پیام ها و سور قرآنی سما

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه طاهونهء

1390/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روژان ملكيان

1381/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه داودزاده سالستاني

1381/11/01

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

پانيسا منصورپوردهكا

1390/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

بهنام داورپناه لاله دشتي

1381/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رمضاني انارستاني

1383/11/07

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

درسا پورفلاح ميكال

1391/11/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حليا رادان

1382/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا غلامعلي پوربيجاربنهء

1379/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كارگربيدريغ

1382/11/04

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

آلينا جم نژاد

1385/11/07

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مانيا دروگرجو

1388/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حافظ صيادي فر

1379/11/05

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

ساينا هدايتي

1386/11/06

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

شارمين هوشنگي

1391/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حسين پورمقدم

1381/11/01

پیش دبستانی و دبستان دخترانه سما

مليسا فلاح پور

1387/11/07